RaMmPRaMmPRaMmPRaMmPRaMmP

INFORMACJE TECHNICZNE SCENY

rider RAMMP

 

  • Plener - scena o minimalnych wymiarach 10m × 8m,  zadaszona i osłonięta
    od wiatru, deszczu z trzech stron. Podest na perkusje o wymiarach 3m × 2m.
  • Sale i inne wnętrza – scena lub miejsce dla nas o minimalnych wymiarach
    6m × 4m.
Zasilanie na scenie: stabilne zasilanie (230V +/- 5% 50Hz), minimum 5 gniazd.